Divadelní část

ŠPÍL-BERG, krajské kolo celostátních přehlídek Mladá scéna, Šrámkův Písek a Wolkrův Prostějov, je určen amatérským divadelním souborům mladých a dospělých, kteří přesáhly věkovou hranici 15 let.

Divadelní část přehlídky se uskuteční ve dnech 31. března - 2. dubna 2023 v prostorech Divadla CO.LABS (Kounicova 685/20, Brno).

Přihlášky zasílejte nejpozději do pondělí 6. března 2023.

Přihláška pro divadelní inscenaci ZDE.

V případě zájmu je pro soubory možné zajistit ubytování v prostorech Střediska volného času Lužánky.

Mladá scéna je koncipována jako celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

Přehlídky se mohou zúčastnit divadelní soubory, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let a jsou studenty středních, popř. vysokých škol, nebo nestudují, ale věkově odpovídají středoškolským, popř. vysokoškolským studentům. Věkové omezení se netýká režiséra, scénografa, autorů hudby apod. Případné výjimky z věkového limitu jsou v kompetenci programové rady celostátní přehlídky.

Soubory se mohou přehlídky zúčastnit s divadelními inscenacemi bez omezení druhového či žánrového (divadlo činoherní, loutkové, hudební, pohybové, taneční, divadlo poezie, interpretační i autorské divadlo, divadlo pro děti a další).

Soubory se mohou v daném roce zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Mladá scéna.

Postupová přehlídka může doporučit do programu Mladé scény libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada MS může k navrženému pořadí přihlédnout.Šrámkův Písek je koncipován jako celostátní přehlídka neprofesionálních divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Posláním přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.

Přehlídka nemá věkové ani žánrové omezení – pouze není určena dětským souborům do patnácti let. Soubory se v daném roce mohou zúčastnit se stejnou inscenací pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku Šrámkův Písek.

Postupová přehlídka může doporučit do programu Šrámkova Písku libovolný počet inscenací s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží k interní potřebě programové rady a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlašováno. Programová rada ŠP může k navrženému pořadí přihlédnout.Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

Lektorský sbor může doporučit libovolný počet souborů k postupu na Wolkrův Prostějov, přičemž hlavním kritériem musí být (písemně zdůvodněná) kvalita inscenace především s ohledem na její inspirativnost v rámci celostátní přehlídky.