Recitační část

Krajské kolo recitační části přehlídky ŠPÍL-BERG představuje nejinspirativnější výstupy sólových recitátorů z předchozího oblastního kola. Vybraní sóloví recitátoři z krajského kola dále postupují na celostátní přehlídku sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie Wolkrův Prostějov.

Recitační části přehlídky ŠPÍL-BERG 2023 se uskuteční ve čtvrtek 30. a 31. března 2023 již tradičně v prostorech SVČ Lužánky (Lidická 1880/50, Brno).

Prezence bude probíhat od 8:30 do 9:00, zahájení přehlídky bude v 9:00.

Přihlášky zasílejte nejpozději do pondělí 6. března 2023.

Přihláška pro recitační část ZDE.

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií:

  1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let

  2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 18 let) do 21 let

  3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2020 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

Sóloví recitátoři jsou nominováni a doporučeni z krajských postupových přehlídek Wolkrova Prostějova, soubory jsou z těchto přehlídek doporučeny. O zařazení doporučených sólistů a souborů do programu rozhoduje programová rada Wolkrova Prostějova.


Postup do krajského kola

Recitátoři postupují do krajského kola z oblastního kola, případně ze školního kola. Přímý postup do krajského kola je možný pouze v případě, že se v dané oblasti či škole nekoná žádné podřízené kolo! Vždy je třeba na tuto skutečnost upozornit organizátory krajského kola. Ze školního do krajské kola postupují maximálně 2 recitátoři za kategorii, v případě postupu z kola oblastního je možné nominovat 3 recitátory za kategorii.


Postup do celostátního kola

Na celostátní přehlídku WP mohou lektoři krajských přehlídek nominovat šest nejinspirativnějších vystoupení bez ohledu na věkové kategorie. V případě vyššího počtu kvalitních vystoupení mohou k šesti hlavním nominacím připojit ještě libovolný počet dalších doporučení s uvedením pořadí. Toto pořadí slouží jen k interní potřebě programové rady WP a není vhodné, aby bylo veřejně vyhlášeno. Programová rada k navrženému pořadí přihlédne, ale není povinna ho respektovat.